Autoriseret VVS installatør i Ringsted og omegn

Alt i VVS arbejde - Varmeanlæg, renovation m.m

Den første USP 

Den anden USP

Den tredje USP

Den fjerde USP

Tilskud til procesenergi fra VE-puljen – din virksomheds vej til energibesparelser

Hvis din virksomhed bruger olie, el, kul, gas eller koks til opvarmning , kan I søge om energitilskud, hvis I vælger at investere i en ny og miljøvenlig energiløsning.

Det sker via den såkaldte VE-pulje administreret af Energistyrelsen. VE-puljen blev oprettet som et led i regeringens energiaftale fra 2013 og er lavet for at målet om, at Danmarks energiforsyning i 2050 skal være baseret på vedvarende energi.

Fordelen ved at skifte et oliefyr ud med et eksempelvis et pillefyr eller en varmepumpe er kæmpestor: Ofte vil det halvere omkostningerne til opvarmning.

Ofte kan man opnå store besparelser på driftsbudgettet ved at investere i et nyt og moderne anlæg baseret på vedvarende energiformer.

Tilbagebetalingstiden vil ofte være meget kort som følge af besparelserne.

Samtidig betyder Energistyrelsens VE-pulje, at I kan få et tilskud til investeringen på op til 65 %. Typisk skal man dog regne med et energitilskud på omkring 50 % afhængig af forskellige faktorer – men det er jo stadig væk en betragtelig andel af investeringssummen.
Hvad er procesenergi?
Betingelsen for at kunne få del i VE-puljens midler er, at du har en momsregistreret virksomhed. Det kan både være en både produktions-, handels- eller servicevirksomheder eller landbrug. Derudover skal dens aktiviteter involvere det, Energistyrelsen kalder procesenergi. Procesenergi betyder:
at I producerer en vare, som forandres i løbet af fremstillingsprocessen
at I producerer en vare med det formål at sælge den videre
Også fx opvarmning og varmt vand i staldbygninger og varmt vand til rengøring og sterilisering af tanke og lukkede produktionsanlæg gælder som procesenergi.
Hvad kan man få støtte til?
VE-puljens formål er at bidrage til, at flere virksomheder og landbrug begynder at bruge vedvarende energi, så de dermed er med til at reducere CO2-udslippet.
Derfor kan der søges om energitilskud til alle investeringer, der handler om at udskifte brugen af fossile brændstoffer – olie, kul, gas eller koks – med grønne energikilder.
Det vil sige, at din virksomhed kan få støtte til investeringen i:
et pille/stoker,- flis- eller halmfyr
et solvarme- eller solcelleanlæg
en varmepumpe/jordvarme
Andre tiltag i forbindelse med udskiftningen til noget af ovenstående, som også vil medføre energibesparelser, gives der også støtte til.
Du kan læse mere om betingelserne og baggrunden for VE-puljens procestilskudsordning hos Energistyrelsen.
Hvordan søger man?
Energistyrelsen har en ansøgningsprocedure, hvor man skal udfylde nogle skemaer med blandt andet virksomhedsoplysninger og udregning af energibesparelsen. I den forbindelse kan Gyrstinge VVS hjælpe dig med at gennemgå din virksomheds nuværende system og vurdere muligheden for energioptimering. Vi vil udregne, hvor meget I kan spare ved at foretage en udskiftning og kan også hjælpe med udfyldelsen af skemaerne.
Kontakt os på tlf. 57845323 eller skriv en mail til os på info@gyrstingevvs.dk for mere information.

Få et uforpligtende tilbud

Udfyld formularen, og få et uforpligtende tilbud på din opgave. Vi vender tilbage hurtigst muligt.

Medlem af CO2 neutralt website

Autoriseret gasinstallatør og kloakmester

Certificeret BOSCH installatør 

Overskrift

Sed mattis est in eleifend imperdiet. Vivamus venenatis a quam sed porttitor. Nulla aliquet arcu nibh, at scelerisque urna feugiat sollicitudin.

Sed tempor scelerisque erat ac malesuada. Vivamus quis maximus mauris, vitae bibendum leo. Duis eget felis ut sapien porta molestie nec vitae ex.

Suspendisse cursus, sapien nec rutrum vestibulum, ex leo varius risus, non luctus leo sem a nulla. Duis quis sollicitudin lacus. Ut cursus elit at consectetur semper.

Donec rutrum, turpis ac consectetur ullamcorper, orci dolor pharetra nisi, et molestie nunc ipsum sit amet lorem.

Overskrift 

Sed mattis est in eleifend imperdiet. Vivamus venenatis a quam sed porttitor. Nulla aliquet arcu nibh, at scelerisque urna feugiat sollicitudin.

Sed tempor scelerisque erat ac malesuada. Vivamus quis maximus mauris, vitae bibendum leo. Duis eget felis ut sapien porta molestie nec vitae ex.

Suspendissecursus, sapiennecrutrumvestibulum, ex leovariusrisus, non luctusleosem a nulla. Duisquissollicitudinlacus. Ut cursuselit at consectetursemper.

Donec rutrum, turpis ac consectetur ullamcorper, orci dolor pharetra nisi, et molestie nunc ipsum sit amet lorem.