Varmepumper; Hvad gør jeg?

Varmepumper; Hvad gør jeg?

Vil du spare penge og samtidig skåne miljøet? Ved udskiftning af et gammelt olie- eller gasfyr med en varmepumpe, kommer du til på den lange bane at tjene penge. Forestil dig det lidt som en investering, hvor du samtidig hjælper til en grønnere omstilling og mere bæredygtighed. Det er da et win-win. 

Hvad er en varmepumpe?

Men hvad er en varmepumpe egentlig i første omgang? En varmepumpe er en varmekilde, der udnytter varmen og de naturlige resurser, til at producere varme og varmt vand til dig og din bolig. Varmepumper består af en udedel og en indedel. 

En varmepumpe bruger kun ca. en fjerdedel af den elektricitet, som en el-radiator bruger til at opvarme en bolig, så med en varmepumpe kan du hurtigt spare mange penge. 

En varmepumpe er i stort set alle tilfælde mere miljøvenlige, bæredygtige og samtidig mere energirig varmekilde end andre alternativer. De kan etableres i næsten alle type bygninger og det er uanset om varmen skal fordeles via en radiator, gulvvarme eller en helt tredje kilde. 

Det første man dog skal være opmærksom på, når man vil købe og etablere sin egen varmepumpe, er om ens bygning er velisoleret. Grunden til dette er, at fremløbstemperaturen fra en varmepumpe er lavere end ved andre alternative varmekilder, så derfor er det et vigtigt punkt og overvejelse, at gøre sig. Kan din bolig ikke opfylde kravet om god isolering, skal varmepumpen benytte flere resurser på at lave den samme energi, og dermed vil man opleve et fald i drift-ydeevnen og effektiviteten. Dette kan yderligere også føre til en højere elregning end hvad man havde forventet, samt en lavere levetid på den pågældende varmepumpe. 

Hvilke typer varmepumper findes der?

Når man snakker om varmepumper generelt, så er der tre overordnede typer af varmepumper: 

* Jordvarme 
* Luft til luft
* Luft til vand

Jordvarmepumpe

Jordvarmepumperne benytter solens energi, som jorden optager og dermed opvarme din bolig. Jordvarmepumpen består af en almindelig varmepumpe og en slange, der har frostvæske indeni sig, som ydermere er gravet ned i jorden. Når jordvarmepumpe er opstillet korrekt og perfekt, fungerer den således at jordslangen opsamler jordens varme og energi fra solen, og fører det videre til selve jordvarmepumpen og hele vejen ind til dit hus. Herfra kan du blot benytte energien og varmen til lige det du føler for i din bolig.

Jordvarmepumpen er en utrolig effektiv varmepumpe, som uden problemer kan være din eneste varmekilde til dit hus – uanset årstid, boligstørrelse og placering. Jordvarmepumpen er som oftest en mere effektiv løsning kontra en luft til vand varmepumpe, men det bunder også ud i, at etableringen og selve anlægget også koster mere. Pris og kvalitet hænger sammen, også når man snakker forskellige typer af varmepumper. Hvis man som kunde ikke har så meget jord i nærheden af sin bolig, kan man også anvende en sø. Anvendelsen af søen fungerer nemlig på samme måde, som i jorden, hvor slangerne blot bliver etableret på samme vis. Det er dog ikke nær så udbredt som at udnytte jorden. 

Sidst men ikke mindst, så skal man huske at det kræver en tilladelse at få opsat en jordvarmepumpe. Denne tilladelse kan man få via sin egen kommune, og så snart du har den er du klar. 

Luft til vand-varmepumpe

Hvis du ikke har plads til at grave jordslanger ned uden for din bolig, er en luft til vand-varmepumpe et godt alternativ. En luft til vand varmepumpe består af en udedel og en indedel. 

Udedelen fungerer som en stor ventilator, der trækker luften forbi varmepumpen. På den måde skabes der energi, som føres videre til indedelen, som får denne energi. Indedelen laver det til varme og fører det videre ud til centralvarmeanlægget, som herefter videregiver det til hver af din boligs radiatorer og giver samtidig varmt vand i dit vand. Denne type varmepumpe, som vi også har været inde på, er ikke lige så effektiv som en jordvarmepumpe, men til gengæld koster den ikke nær så meget, og samtidig behøves varmepumpen slet ikke særlig meget plads, kontra en jordvarmepumpe. 

Luft til luft-varmepumpe

En luft til luft varmepumpe kan være et godt supplement i boliger, som opvarmes med ren elvarme og/eller brændeovne. I nogle tilfælde kan den også fungere som den eneste slags opvarmning. Dette kan eksempelvis være en mulighed i sommerhuse og mindre helårshuse. En luft til luft varmepumpe fungerer som et omvendt køleskab. I et køleskab trækkes varmen ud af madvarerne i køleskabet, og varmen slippes ud på bagsiden af køleskabet.

På samme vis trækker en luft til luft varmepumpe varmen ud af luften, som er udenfor. Herefter bruges den energi til at opvarme huset indenfor. En luft til luft varmepumpe består af en indedel, som er placeret inde i huset. Den leverer varmen. Ydermere består den af en udedel. Denne er monteret udenfor og her trækkes varmen (energien) ud af luften. Luften indenfor suges op gennem indedelen og tilføres energien udefra, hvorved den opvarmes, inden den igen blæses ud i huset.

Hvor meget kan du spare på varmeregningen ved at bruge en varmepumpe?

Man kan oftest spare en hel del ved at investere i en ny varmekilde. Hvis man udskifter sit gamle oliefyr, gasfyr eller pillefyr så vil man opleve en gevaldig reducering af ens energiforbrug. Besparelsen skyldes at en varmepumpe udnytter de naturlige resurser og skaber oftest en tredobling af energi kontra andre alternativer, der kan opvarme din bolig. På den måde sikrer du effektivitet med en varmepumpe, og du kommer samtidig til at betale mindre for det. Husk at informere din kommune, hvis du vælger at udskifte din primære varmekilde med et alternativ. 

Hvad koster det at etablere et varmepumpeanlæg?

Jordvarmepumpen er noget dyrere at etablere end de luftbaserede varmepumpeanlæg. Det koster typisk mellem 90.000 og 150.000 kr. at etablere.

En luft til vand-varmepumpe koster typisk mellem 70.000 til 120.000 kr. at etablere. 

Luft til luft-varmepumpen koster ca. 15.000-25.000 kr., men leverer kun varme til et mindre areal og ikke til brugsvandet.

Alle priser inkl. moms, arbejdsløn og materialer, og derfor ser det måske lidt mere voldsomt ud, end hvis bare du købte produkterne på vores hjemmeside fra start. Dog skal man ikke lade sig slå ud af tallene, for man skal hele tiden forholde sig til tanken om, at det er en langsigtet investering, som med tiden vil kunne give en stor besparelse og dermed tjene sig selv hjem. 

Hvis du som kunde ønsker at investere i en varmepumpe, kan du med fordel læse om tilskud til varmepumper, hvor du kan være med i den nye pulje der starter fra juni 2021. Her kan du søge om tilskud til din varmepumpe, så du ikke skal betale nær så meget, som på nuværende tidspunkt. Klik her for at se mere.

Tilbagebetalingstiden på din investering

Da du sædvanligvis sparer meget på varmen ved at udskifte dit eksisterende varmeanlæg med en varmepumpe, kan du hurtigt tilbagebetale udgiften til at etablere anlægget.

Tilbagebetalingstiden for luft til luft og luft til vand varmepumper er ca. 3-7 år, mens den for jordvarme er 5-10 år. Herfra vil du kun kunne drage en fortjeneste og dermed nye godt at din investering. Du skal som sagt hele tiden fokusere på den lange bane. 

Levetiden for de forskellige varmepumper

En jordvarmepumpe har en forventet levetid på ca. 20 - 25 år. Jordslangerne har dog en levetid på ca. 50 år og kan derfor bruges flere gange. 

En luft til vand-varmepumpe har en forventet levetid på ca. 15 - 20 år.

Luft til luft-varmepumper har en forventet levetid på ca. 10 - 15 år.


Levetiden afhænger af drift og vedligehold. Sørger du for at vedligeholde varmepumpen, og er dit hus velisoleret og tæt, så forlænges levetiden væsentligere. 

Hvilke fordele er der ved en varmepumpe?

En varmepumpe er mere miljøvenlig end opvarmning med olie og naturgas

Der er store besparelser at hente på varmeregningen ved at skifte fra olie- eller naturgasfyr til en varmepumpe

På sigt vil anlægget være CO2-neutralt, når vores strøm kun produceres af vedvarende energikilder

Den kræver stort set ingen vedligeholdelse udover et årligt servicetjek

Du skal hverken huske at bestille olie eller fylde brændsel på, da anlægget kører af sig selv

Hvilke ulemper er der ved en varmepumpe?

En varmepumpe udnytter naturens resurser meget bedre end andre alternativ, men benytter dog stadig el. Dette vil sige, at varmepumperne ikke er CO2 neutrale endnu. Derudover kræver en jordvarmepumpe eksempelvis et udeareal på mellem 450-700 kvm. Derfor skal du have en del plads, for at kunne etablere den type varmepumpe. 

En anden faktor der spiller ind, er isolering. Hvis ikke du har isoleret dit hus godt nok, kan det være en mindre effektiv løsning, som betyder at det vil kræve længere tid, før din kommende investering er tjent hjem. Derfor kan du med fordel efterisolere, så du på den måde optimere dine rammer for den perfekte varmepumpeeffektivitet. 

Luft til vand-varmepumper og luft til luft-varmepumper kan larme mere end traditionelle varmekilder. Du kan læse mere på Energistyrelsens hjemmeside. Dog skal man tage det med et gran salt, for lyden er ikke voldsom overhovedet. 

Derudover er der nogle ting, som vi anbefaler du husker, når du ser dig om efter en ny varmepumpe. 

Det er vigtigt at den nye varmepumpe, og den ydelse den kommer til at levere, passer til boligens størrelse, isoleringsforholdene og familiens størrelse og vaner. Vi anbefaler altid at man rådgiver sig med en VE-godkendt installatør, så man netop får det bedste ud af sine penge. Hvis du er i tvivl om hvilken model eller mærke du skal vælge, så kan du altid skrive eller ringe til GyrstingeVVS. 

Når det gælder luft til luft varmepumper, bør du også tjekke energimærket. Varmepumper er omfattet af EU's energimærkningsdirektiv og skal være forsynet med et energimærke som det, vi fx kender fra køleskabe og andre hårde hvidevarer.

Installation og vedligeholdelse

Vi anbefaler, at du vælger en installatør, der er godkendt gennem en kvalitetssikringsordning. Energistyrelsen har en liste over VE-godkendte installatører samt medlemmer af Varmepumpeordningen (VPO), som er en frivillig ordning. Derudover er GyrstingeVVS allerede VE-godkendt installatør og vi er altid klar til at hjælpe, og rådgive i vigtige situationer. 

Hvilke love og regler gælder for varmepumper?

Derudover har vi lavet en guideline med love og regler, som der skal overholdes i henhold til varmepumper. Derudover også pointer, som er ”nice to know”.  Listen er nedenfor:

* Luftbaseret varmepumper behøves du ikke skulle have kommunens tilladelse for at opstille. 

* En jordvarmepumpe skal du søge om tilladelse først, før du må opstille den. 

* En jordvarmepumpe skal overholde alle kravene i Miljøministeriets "Bekendtgørelsen om jordvarmeanlæg". Bekendtgørelsen hører til Miljøbeskyttelsesloven.

* En jordvarmepumpe skal kontrolleres 1 gang om året. Dette eftersyn skal foretages af en uddannet person, med ekspertise på området. 

* Resultatet af eftersynet skal opbevares i mindst 5 år frem. Dette er på baggrund af, at kommunen skal kunne se kvitteringen, hvis de efterspørger det.